Mår ditt barn psykiskt dåligt? Vi har psykologer med erfarenhet av barn och ungdom och finns i fina lokaler i Vasastan.

ALVA PSYKOLOGI

SABBATSBERGS SJUKHUS

Alva Psykologi Sabbatsberg

Alva Psykologi Sabbatsberg erbjuder ADHD/ADD-utredningar av barn, ungdomar (upp till 18 år). I samarbete med psykologigruppen INSIDE TEAM erbjuds även psykologbesök inom den sk "första linjen".

Första linjen – psykologbesök

  • Oro för ett barns utveckling
  • Lättare nedstämdhet, oro och ångest hos barn och ungdomar
  • Svårigheter i relationen mellan barn och föräldrar
  • Stöd till nyblivna föräldrar

Välkommen att ringa 08-650 90 65

Besöksadress: Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm. Hiss B, plan 3.

ADHD/ADD-utredningar

Vi tar emot remisser från elevhälsovården eller andra instanser. För att en utredning ska kunna genomföras behövs bl.a. en pedagogisk utredning/bedömning från barnets/ungdomens lärare. (Blanketter för detta finns i blankettarkivet.)

OBS! Remisser skickas till Alva Psykologi, Medborgarplatsen 25, 118 72 Stockholm. Efter avslutad utredning kan medicinsk behandling ske både hos Alva Barnklink Medborgarplatsen och hos Alva Barnklinik på Sabbatsbergs sjukhus

Ni kan även skriva en egenanmälan i löpande text med en beskrivning av varför en utredning är motiverad. Till egenanmälan ska elevhälsovårdsjournal, pedagogisk kartläggning som görs av skolan/förskolan samt BVC-journal bifogas. En psykolog gör utifrån detta material en bedömning av om en utredning bör genomföras. Vid utredningen kommer ni främst träffa en erfaren barnpsykolog under många timmar, och även där träffa barnläkare.

Medicinsk behandling vid ADHD/ADD

Erbjuds vid Alva Barnbalans, Medborgarplatsen och på vår mottaning vid Sabbatsbergs sjukhus. Vi har erfarna barnsjuksköterskor, barnläkare och barnpsykiater för samtal om vilka möjligheter som kan finnas vid medicinsk behandling.

Nu har vi möjlighet att ta emot barn och ungdomar som utretts vid andra mottagningar.

Alva Psykologi och Alva Barnklinik – Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning är två delar av samma mottagning.

För medicinsk behandling vid ADHD/ADD är du välkommer att ringa 08-557 60 610 kl 14-15.

Remisser sänds till Alva Barnklinik Barn- och ungdomsmedicinsk Medborgarplatsen - Finns i TakeCare.

Kostnadsfria besök

Vi driver vår verksamhet på uppdrag av Region Stockholm vilket innebär att vi inte har någon patientavgift.

Återbud eller uteblivet besök

Vid förhinder, vänligen avboka minst 24 timmar före bokad tid. Uteblivna besök eller sena återbud debiteras.

Återbud mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med

  • 350 kronor för läkarbeskök
  • 100 kronor för sköterskebesök
  • 100 kronor för psykologbesök

enligt landstingets regler.

           

Alva Barnklinik samarbetar med Karolinska Institutet om läkarutbildningar.

 

Besök gärna våra andra verksamheter: Alva BVC och Alva Barnklinik.

Psykologtider

Vid Medborgarplatsen finns det nu ett begränsat antal psykologtider som kan bokas direkt på 1177 (gäller ej utredning). Tiderna avser ETT första konsultationsbesök. Exempel på ärenden som lämpar sig för konsultationstid är föräldrastöd, konflikter, ängsliga/oroliga barn, ledsna barn och lindriga skolsvårigheter.

Aktuellt för behandlare inom första linjen

En ny och mycket läsvärd bok av våra psykologer Liv Lagerholm och Annah Hydman om psykologisk behandling för lindrig till måttlig psykisk ohälsa.

Finns att beställa på Studentlitteraturs hemsida.

Föreläsningar

Föreläsningarna har vi på vår mottagning på Medborgarplatsen.

Oro, rädsla och ångest
2/9 - 2020 kl 14.30-16.30
Läs mer här

Vad alla föräldrar borde få veta om små barns behov och utveckling
23/9 - 2020 kl 14.30-16.30
Läs mer här

ADHD för föräldrar
9/9- 2020 kl 14.30-16.30
Läs mer här

Att hantera konflikter med barn
16/9- 2020 kl 14.30-16.30
Läs mer här

08 592 006 65 | Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm. Hiss B, plan 3