08 592 006 65 | Sabbatsbergs sjukhus, Olivecronas väg 5, 113 61 Stockholm. Hiss B, plan 3