MEDBORGARPLATSEN

Föreläsning om oro/rädsla/ångest

Många av de som vänder sig till oss på Alva Psykologi söker hjälp för att hantera oro och ångest hos sina barn. För att möta detta behov erbjuder vi en föreläsning för föräldrar till barn mellan 7-17 år. Vi går igenom vad ångest och oro är, och hur det kan hanteras och bemötas. Exempelvis kan det röra sig om svårigheter att vara utan föräldrarna, att prata med okända, allmän oro, oro för specifika saker som vissa djur, platser eller situationer.

Föreläsningen vänder sig till föräldrar till barn i åldrarna 7-17 år med lindring till måttlig oro. Även tonåringar som vill är välkomna! Däremot passar föreläsningen inte för barn under 13 år.

Föreläsningen är en engångsföreläsning på cirka 2 timmar med en kort paus i mitten. Vi utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) som har gott stöd för att vara verksamt vid denna typ av besvär.

Vid intresse, ring oss på 08-412 012 85 för att anmäla er. Meddela barnets ålder och hur många det är som kommer att komma.

Datum för föreläsningen: 15:e Januari 2020 kl 14.30-16.30

Plats: Alva Psykologi vid Medborgarplatsen 25 (Göta ark) entréplan / plan 4.

Föreläsning för tonåringar om stress

Många tonåringar och föräldrar som vänder sig till oss på Alva Psykologi söker hjälp för att hantera känslor och situationer kring stress. För att möta detta behov erbjuder vi en föreläsning för tonåringar som inte fyllt 18 år samt för deras föräldrar. Vi går igenom vad stress är och hur man hittar balansen mellan krav och återhämtning.

Föreläsningen är en engångsföreläsning på cirka 2 timmar med en kort paus i mitten. Vi utgår från kognitiv beteende terapi (KBT) samt acceptance and commitment therapy (ACT) som har gott stöd för att vara verksamt vid denna typ av besvär.

Vid intresse, ring oss på 08-412 012 85 för att anmäla er. Meddela tonåringens ålder och hur många det är som kommer att komma.

Datum för föreläsningen: 22:a Januari 2020 kl 14:30-16:30

Plats: Alva Psykologi vid Medborgarplatsen 25 (Göta ark) entréplan / plan 4.

Föreläsning om att hantera konflikter med barn

Många av de som vänder sig till oss på Alva Psykologi söker hjälp för att hantera konflikter med sina barn. För att möta detta behov erbjuder vi en föreläsning för föräldrar till barn upp till 12 år. Vi går igenom vanliga konfliktsituationer och hur de kan förstås och bemötas.

OBS! Föreläsningen vänder sig enbart till föräldrar.

Föreläsningen är en engångsföreläsning på maximalt 2 timmar med en kort paus i mitten.

Vid intresse, ring oss på 08-412 012 85 för att anmäla er. Meddela barnets ålder och hur många det är som kommer att komma.

Datum för föreläsningen: 29:e Januari 2020 kl 14:30-16:30

Plats: Alva Psykologi vid Medborgarplatsen 25 (Göta ark) entréplan / plan 4

08 412 012 85 (mån–fre 8–12) | info@alvapsykologi.se | Medborgarplatsen 25, GÖTA ARK 118 72 Stockholm | Hiss A, plan 4